Publications

Artur Kopka, Dorota Piontek (red.)

Polityczna kultura ekspercka w Polsce i w Niemczech.
Politycy, doradcy i lobbyści w perspektywie porównawczej.

ISBN: 978-83-66740-74-7 (Softcover​)
978-83-66740-75-4  (eBook)

Spis treści i wykaz autorów

Abstrakty PL


Artur Kopka, Dorota Piontek (Hrsg.)

Politische Expertenkultur in Deutschland und Polen.
Politiker, Berater und Lobbyisten im Vergleich.

ISBN: 978-3-658-43364-2 (Softcover)
978-3-658-43365-9 (E-Book)

Inhaltsverzeichnis und Autor*innenverzeichnis

Abstracts DE

Artur Kopka, Dorota Piontek (ed.)

Political Expert Culture in Poland and Germany.
Politicians, Consultants and Lobbyists in Comparison.

Table of contents

Abstracts EN


Artur Kopka, Dorota Piontek, Michael Minkenberg (red.)

Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej. 

ISBN: 978-83-952278-7-5 (Softcover​), 
978-83-952278-8-2 (eBook)


Artur Kopka, Dorota Piontek, Michael Minkenberg (red.)

Politikberatung und Lobbying im parlamentarischen Entscheidungsprozess. Polen und Deutschland im Vergleich.​

ISBN: 978-3-658-27417-7 (Softcover),
978-3-658-27418-4 (eBook)


Artur Kopka, Dorota Piontek, Michael Minkenberg (ed.)

Political Consulting and Lobbying in the Parliamentary Decision-Making Process. Poland and Germany in the Comparative Perspective.

PL: ISBN 978-83-952278-7-5 (Softcover), 978-83-952278-8-2 (eBook)
DE: ISBN: 978-3-658-27417-7 (Softcover), 978-3-658-27418-4 (eBook)