Konferencja

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów zapraszamy na międzynarodową konferencję pt.: „Doradcy polityczni i lobbyści w politycznym procesie decyzyjnym. Polityczna kultura ekspercka w perspektywie porównawczej”, która odbędzie się dnia 01.06.2022 w Collegium Polonicum w Słubicach.

Konferencja ma na celu podsumowanie drugiej części projektu badawczego realizowanego pod kierownictwem Katedry Porównawczych Nauk Politycznych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Konferencja odbędzie się w formacie hybrydowym, tj. stacjonarnie oraz online. Językiem konferencji będzie język polski, niemiecki i angielski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie.

Konferencja współfinansowana ze środków: