Instytucje

Europejski Uniwersytet Viadrina został założony w 1991 r. przez kraj związkowy Brandenburgię w celu realizacji szczególnych zadań dla Brandenburgii i Republiki Federalnej Niemiec w zakresie polityki edukacyjnej jako uniwersytetu reformującego, polityki zagranicznej w stosunkach polsko-niemieckich i kulturalnej z myślą o Europie.

Viadrina jest ”specjalistką” w zakresie granic i obszarów przygranicznych, kompetencji międzykulturowych w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo, interdyscyplinarności w świecie, który potrzebuje więcej niż jednej perspektywy.

Od momentu ponownego założenia w 1991 roku, Viadrina konsekwentnie realizuje swoją koncepcję zrzeszania młodych ludzi z całego świata. Okazało się to sukcesem, a Viadrina stała się żywym i bardzo szanowanym członkiem kręgu niemieckich i europejskich uniwersytetów.

Katedra Polityki Porównawczej

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, z ponad 46 000 studentami, jest najważniejszą instytucją akademicką w Poznaniu i jedną z najlepszych uczelni w Polsce. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jest jednym z najmłodszych z 15 wydziałów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział jest podzielony na 4 główne obszary: Nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz bezpieczeństwo narodowe. Obecnie Wydział liczy ponad 4200 studentów i zatrudnia ponad 80 pracowników naukowych i wykładowców. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Warszawski kształci ponad 55 000 studentów rocznie, co czyni go największą uczelnią w kraju. Studentom oferowane są różne kursy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, a także różne programy interdyscyplinarne. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w województwie i ma ponad 26 000 studentów. Dziesięć wydziałów oferuje szeroki zakres kursów prowadzonych w języku polskim i angielskim na ponad 44 kierunkach studiów. UWr jest prestiżowym ośrodkiem badawczym i współpracuje z wieloma uczelniami w UE i poza nią w ramach międzynarodowych programów kształcenia. Instytut Politologii
Dolnośląska Szkoła Wyższa to jeden z najważniejszych ośrodków akademickich we Wrocławiu i w całym województwie. Od 14 lat należy do grona najlepszych uczelni niepublicznych i jest numerem 1 na Dolnym Śląsku. Jest jedną z niewielu prywatnych uczelni w kraju, które kształcą tak nowocześnie w tak wielu dziedzinach jak pedagogika, psychologia, komunikacja społeczna i medioznawstwo, informatyka, bezpieczeństwo, polityka i administracja, a także jakość i zarządzanie.
Uniwersytet w Heidelbergu jest najstarszym uniwersytetem na terenie dzisiejszych Niemiec i jedną z wiodących instytucji badawczych w Europie. Jego sukces we wszystkich rundach finansowania finansowania Konkursu Doskonałości i międzynarodowych rankingach podkreślają jego wiodącą rolę i doskonałą reputację w akademickim, naukowym i badawczym krajobrazie. Uniwersytet w Heidelbergu definiuje się jako międzynarodowy uniwersytet badawczy poświęcony nauczaniu zorientowanemu na badania. Heidelberg Center for American Studies (HCA)
IASS prowadzi badania mające na celu zrozumienie, promowanie i kształtowanie procesów zmian społecznych w kierunku zrównoważonego rozwoju. Instytut rozwija rozumienie problemów i możliwości ich rozwiązywania we współpracy między nauką, polityką, administracją, gospodarką i społeczeństwem obywatelskim. Podejście badawcze jest transformatywne, transdyscyplinarne i współtwórcze.

Zespół

Prof. dr Michael Minkenberg (EUV)
Dr Artur Kopka (EUV)
Prof. UAM dr hab. Dorota Piontek (AMU)
Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski (AMU)
Prof. UAM dr hab. Jarosław Jańczak (EUV/AMU)
Dr Agnieszka Vetulani-Cęgiel (AMU)
Dr Dorota Stasiak (IASS)
Prof. ISP PAN dr hab. Agnieszka Cianciara (PAN)
Dr hab. Bartłomiej Biskup (UW)
Prof. dr hab. Dariusz Skrzypiński (UWr)
Prof. DSW dr hab. Helena Wyligała (DSW)
Marlena Piotrowska (UWr)
Dr hab. Martin Thunert (UH)
Dr Jürgen Treulieb (EUV)