Program

„Doradcy polityczni i lobbyści w politycznym procesie decyzyjnym.
Polityczna kultura ekspercka w perspektywie porównawczej”

01.06.2022, Collegium Polonicum w Słubicach

PROGRAM KONFERENCJI

8.30Rejestracja uczestników konferencji.
9.15Przedstawienie rozwiązań technicznych dla uczestników online.
9.00 – 10.45 Prof. Dr. Timm Beichelt (Dziekan Wydziału Kulturoznawstwa UEV)
Powitanie.
Prof. dr hab. Dorota Piontek (UAM) / Dr Artur Kopka (UEV)
Wprowadzenie oraz prezentacja założeń projektu.
Dr hab. Martin Thunert (UH)
Legitymizacja działalności eksperckiej w ramach politycznych procesów doradczych i lobbingowych.
10.45 – 11.15 Przerwa na kawę
11.15 – 13.00Panel 1: Prezentacja oraz dyskusja wyników projektu, część 1.
Dr Artur Kopka (UEV) / Dr hab. Agnieszka Vetulani-Cęgiel (UAM)
Regulacje procesów doradczych i lobbingowych w oczach polityków
i ekspertów w polsko-niemieckim ujęciu porównawczym.
Dr hab. Bartłomiej Biskup (UW) / Dr hab. Agnieszka Vetulani-Cęgiel (UAM)
Poziom instytucjonalizacji doradztwa i lobbingu w Polsce i w Niemczech
w opinii ekspertów.
Prof. dr hab. Agnieszka Cianciara (PAN) / Dr hab. Agnieszka Vetulani-Cęgiel (UAM)
Doradca czy lobbysta? O rolach, formach i skuteczności doradztwa
politycznego z perspektywy polskich i niemieckich ekspertów.
Dr Dorota Stasiak (IASS) / Dr hab. Martin Thunert (UH)
Eksperci i polityka w Niemczech i w Polsce: postrzeganie kanałów dostępu
i stopnia sformalizowania procesów doradczych.
13.00 – 14.00Przerwa obiadowa
14.00 – 15.15Panel 2: Prezentacja oraz dyskusja wyników projektu, część 2.
Prof. dr hab. Dariusz Skrzypiński (UWr) / Prof. dr hab. Helena Wyligała (DSW)
Lobbing i doradztwo polityczne w praktyce parlamentarnej w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej.
Dr hab. Bartłomiej Biskup (UW) / Marlena Piotrowska, M.A. (UWr) /
Prof. dr hab. Dariusz Skrzypiński (UWr)

Biura parlamentarne jako sztaby doradcze polityków w polsko-niemieckim porównaniu.
Marlena Piotrowska, M.A. (UWr) / Prof. dr hab. Helena Wyligała (DSW)
„Efekt drzwi obrotowych” w niemieckiej i polskiej praktyce politycznej.
15.15 – 15.45Przerwa na kawę
15.45 – 17.00Panel 3: Prezentacja oraz dyskusja wyników projektu, część 3.
Prof. dr hab. Dorota Piontek (UAM) / Prof. dr hab. Szymon Ossowski (UAM)
Doradztwo polityczne i lobbing w kontekście medialnym.
Prof. dr hab. Dorota Piontek (UAM) / Prof. dr hab. Szymon Ossowski (UAM)
Ekspozycja ekspertów w programach informacyjnych telewizji
publicznych oraz ich wpływ na politykę rządu w kontekście
kryzysu Covid-19 w polsko-niemieckim porównaniu.
Prof. dr hab. Jarosław Jańczak (UAM/UEV) / Dr Artur Kopka (UEV):
Granica pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem w opinii
polskich i niemieckich ekspertów. Interpretacja badań empirycznych.
17.00 – 17.15Przerwa na kawę
17.15 – 18.00Prof. dr hab. Dorota Piontek (UAM) / Dr Artur Kopka (UEV)
Koncepcja „politycznej kultury eksperckiej” jako model analityczny
w porównawczych badaniach politycznych procesów doradczych.
18.00Zakończenie konferencji