Dr Agnieszka Vetulani-Cęgiel

Agnieszka Vetulani-Cęgiel, dr – politolog (doktorat w 2012 r., Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński); stażystka w Komisji Europejskiej, DG Społeczeństwo Informacyjne i Media (2007/2008); doktor habilitowany na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (2014-2020); obecnie adiunkt na UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze to lobbing, grupy interesu, procesy kształtowania polityki, partycypacja polityczna, społeczeństwo obywatelskie, prawo autorskie i medialne.

https://amu.edu.pl/uniwersytet/wyszukiwarka-pracownikow/osoba?id=10003357&alias=Agnieszka-Vetulani-C%C4%99giel