Dr Artur Kopka

Dr. Artur Kopka jest pracownikiem naukowym i wykładowcą w Katedrze Porównawczych Nauk Politycznych w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (EUV).

Jego zainteresowania badawcze obejmują akademickie doradztwo polityczne i lobbing w politycznych procesach decyzyjnych, procesy integracji europejskiej i struktury koordynacji polityki europejskiej, populizm i radykalizm w Europie Zachodniej i Wschodniej oraz procesy transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/vs/politik1/team/wissenschaftlicherprojektmitarbeiter/kopka/index.html