Dr Dorota Stasiak

Dr. Dorota Stasiak jest kierowniczką transdyscyplinarnego projektu badawczego „Co-creation and contemporary political consulting“ w Institute for Advanced Sustainability Studies w Poczdamie (IASS). Jej badania koncentrują się na Evidence-based Policy , procesach i instytucjach doradczych oraz komunikacji politycznej.

https://www.iass-potsdam.de/en/people/dorota-stasiak