Dr hab. Bartłomiej Biskup

Dr hab. Bartłomiej Biskup jest adiunktem w Katedrze Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (UW).