Marlena Piotrowska

Marlena Piotrowska jest doktorantka nauk o polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą przywództwa politycznego, kariery politycznej, roli kobiet w polityce oraz relacji między nowymi technologiami a polityką.