Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski

Prof. Dr. habil. Szymon Ossowski jest profesorem Instytutu Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznani (AMU). Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. komunikowanie polityczne, mediatyzacja polityki, polityzacja mediów i public relations. Od kilku lat regularnie występuje w roli eksperta i komentatora bieżących wydarzeń politycznych w mediach.

https://wnpid.amu.edu.pl/dla-pracownika/pracownicy-wydzialu/zaklad-komunikacji-spolecznej/szymon-ossowski