1. Kick-Off-Meeting

W dniu 24.04.2020 miało miejsce pierwsze spotkanie zespołu projektowego, którego celem było m.in.:

  • omówienie składu zespołu projektowego oraz przedstawienie nowych uczestników projektu,
  • omówienie ogólnych założeń badawczych i organizacyjnych drugiej części projektu,
  • omówienie oraz zatwierdzenie harmonogramu realizacji projektu.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa spotkanie odbyło się w formacie online.