2. Projekt-Meeting

W dniu 22.05.2020 miało miejsce drugie spotkanie zespołu projektowego, którego celem było m.in.:

  • przedstawienie kolejnych uczestników projektu: Prof. Dariusza Skrzypińskiego (UWr) oraz Prof. Heleny Wyligały (DSW),
  • omówienie planowanych obszarów badawczych projektu,
  • omówienie założeń organizacyjnych realizacji wywiadów,
  • omówienie założeń organizacyjnych związanych z udziałem studentów poszczególnych uczelni w realizacji badań.

Spotkanie odbyło się w formacie online.