7. Projekt-Meeting (EUV / Collegium Polnicum)

W dniu 11.02.2022 miało miejsce siódme spotkanie zespołu projektowego, którego głównym celem było zaprezentowanie oraz omówienie wyników przeprowadzonej analizy oraz założeń koncepcyjnych poszczególnych zespołów w zakresie opracowywanych obszarów badawczych.

Spotkanie projektowe odbyło się w Collegium Polonicum w Słubicach przy wsparciu finansowym Viadrina Center for Graduate Studies (VCGS).