6. Projekt-Meeting

W dniu 04.11.2021 miało miejsce szóste spotkanie zespołu projektowego, którego głównym celem było omówienie wstępnych wyników analizy materiału empirycznego, pozyskanego w ramach przeprowadzonych wywiadów.

Spotkanie odbyło się w formacie online.