Dr hab. Martin Thunert

Dr Martin Thunert dołączył do Centrum Studiów Amerykańskich w Heidelbergu (HCA) jako wykładowca uniwersytecki i starszy pracownik naukowy w dziedzinie nauk politycznych we wrześniu 2007 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Johanna-Wolfganga-Goethego we Frankfurcie, posiada tytuł doktora Uniwersytetu w Augsburgu oraz habilitację w zakresie nauk politycznych Uniwersytetu w Hamburgu, gdzie był adiunktem. Przed przyjazdem do Heidelbergu i HCA Martin Thunert pracował jako starszy współpracownik naukowy w Centrum Studiów Północnoamerykańskich (ZENAF) na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie, gdzie do dziś jest członkiem zespołu naukowego.

https://www.hca.uni-heidelberg.de/personen/mthunert_en.html