Prof. DSW dr hab. Helena Wyligała

Helena Wyligala, dr hab. w zakresie nauk o polityce i administracji (2020), profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Zainteresowania badawcze dotyczą roli ochrony środowiska i kwestii zmian klimatu w procesie kształtowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa, w tym kontekście także adaptacji do zmian klimatu. Drugim obszarem badawczym jest problematyka zarządzania migracjami zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej.

https://dsw.academia.edu/HelenaWyliga%C5%82a