3. Projekt-Meeting

W dniu 10.07.2020 miało miejsce trzecie spotkanie zespołu projektowego, którego celem było m.in.:

  • ustalenie składów oraz założeń badawczych poszczególnych grup roboczych,
  • określenie charakterystyki grupy respondentów w ramach pozyskiwanego materiału empirycznego,
  • określenie działań oraz ustalenie podziału zadań w ramach realizacji wywiadów.

Spotkanie odbyło się w formacie online.