4. Projekt-Meeting

W dniu 24.09.2020 miało miejsce czwarte spotkanie zespołu projektowego, którego celem było m.in.:

  • omówienie sposobu realizacji celów badawczych w kontekście zastosowania instrumentów analitycznych oraz dalszego rozwoju modeli wypracowanych podczas pierwszej części projektu,
  • doprecyzowanie założeń analitycznych w ramach ustalonych zakresów badawczych oraz omówienie ich z pozostałymi uczestnikami projektu,
  • opracowanie szczegółowego scenariusza wywiadu w celu realizacji przyjętych założeń badawczych,
  • omówienie koniecznych zmian w zakresie założeń organizacyjnych w ramach realizacji projektu związanych z ograniczeniami wynikającymi z trwającej pandemii koronawirusa.

Spotkanie projektowe odbyło się w Stephanssaal Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą przy wsparciu finansowym Viadrina Center for Graduate Studies (VCGS) oraz Viadrina Center B/Orders in Motion.