5. Projekt-Meeting

W dniu 17.11.2020 miało miejsce piąte spotkanie zespołu projektowego, którego celem było m.in.:

  • sprawozdanie z przebiegu procesu pozyskiwania danych empirycznych,
  • omówienie problemów oraz uwag związanych z sposobem realizacji wywiadów jakościowych z polskimi i niemieckimi ekspertami,
  • omówienie spraw związanych z transkrypcją materiałów audio z przeprowadzonych wywiadów,
  • ustalenie sposobu udostępniania pozyskanych danych do analizy w ramach poszczególnych grup badawczych.

Spotkanie odbyło się w formacie online.