Prezentacja projektu (Senatssaal Uniwersytetu Europejskiego Viadrina)

W dniu 8 października 2021 r. prof. Dorota Piontek i dr Artur Kopka przedstawili i omówili założenia oraz wstępne wyniki projektu na dorocznym posiedzeniu Zarządu i Naukowej Rady Doradczej Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) w ramach prezentacji wybranych projektów badawczych finansowanych przez PNFN na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Program