• 7. Projekt-Meeting (EUV / Collegium Polnicum)

  W dniu 11.02.2022 miało miejsce siódme spotkanie zespołu projektowego, którego głównym celem było zaprezentowanie oraz omówienie wyników przeprowadzonej analizy oraz założeń koncepcyjnych poszczególnych zespołów w zakresie opracowywanych obszarów badawczych. Spotkanie projektowe odbyło się w Collegium Polonicum w Słubicach przy wsparciu finansowym Viadrina Center for Graduate Studies (VCGS).

 • 6. Projekt-Meeting

  W dniu 04.11.2021 miało miejsce szóste spotkanie zespołu projektowego, którego głównym celem było omówienie wstępnych wyników analizy materiału empirycznego, pozyskanego w ramach przeprowadzonych wywiadów. Spotkanie odbyło się w formacie online.

 • Prezentacja projektu (Senatssaal Uniwersytetu Europejskiego Viadrina)

  W dniu 8 października 2021 r. prof. Dorota Piontek i dr Artur Kopka przedstawili i omówili założenia oraz wstępne wyniki projektu na dorocznym posiedzeniu Zarządu i Naukowej Rady Doradczej Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) w ramach prezentacji wybranych projektów badawczych finansowanych przez PNFN na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Program

 • 5. Projekt-Meeting

  W dniu 17.11.2020 miało miejsce piąte spotkanie zespołu projektowego, którego celem było m.in.:

 • 4. Projekt-Meeting

  W dniu 24.09.2020 miało miejsce czwarte spotkanie zespołu projektowego, którego celem było m.in.:

 • 3. Projekt-Meeting

  W dniu 10.07.2020 miało miejsce trzecie spotkanie zespołu projektowego, którego celem było m.in.:

 • 1. Kick-Off-Meeting

  W dniu 24.04.2020 miało miejsce pierwsze spotkanie zespołu projektowego, którego celem było m.in.: